Dagskrá 2022

__________________________________________________________________________________________________

 

Málstofur og rökstólar kl. 10.00 -12.15

 

 

 

 

 

 

 

 __________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

I. Dómskerfið

 

Í fyrri hluta málstofunnar verður fjallað um Landsrétt (80 mín) og í seinni hluta verður fjallað um endurupptöku dóma í tengslum við dómaframkvæmd endurupptökudóms. (40 mín).

 

Málstofustjóri

 

 • Stefán A. Svensson lögmaður hjá Juris.

 

a) Landsréttur slítur barnsskónum

Um næstu áramót hefur Landsréttur starfað í fimm ár. Á málstofunni verður fjallað um hverju þetta millidómstig hefur breytt í íslensku réttarkerfi, hvað hefur verið til bóta, hvað mætti betur fara og breytt hlutverk Hæstaréttar eftir tilkomu Landsréttar. Í tengslum við framangreint verður jafnframt komið inn á hvaða breytingar gætu eftir atvikum verið æskilegar á gildandi lagaumhverfi í ljósi fenginnar reynslu.

 

 

 

Framsöguerindi

 

 • Sigurður Örn Hilmarsson lögmaður, formaður Lögmannafélags Íslands.
 • Ása Ólafsdóttir hæstaréttardómari, formaður réttarfarsnefndar.
 • Margrét Unnur Rögnvaldsdóttir saksóknari hjá ríkissaksóknara.

 

Panill 

 

 • Hervör Þorvaldsdóttir forseti Landsréttar.
 • Ingibjörg Þorsteinsdóttir dómstjóri Héraðsdóms Reykjavíkur.
 • Vilhjálmur Hans Vilhjálmsson lögmaður.

 

b) Endurupptaka dóma í tengslum við dómaframkvæmd endurupptökudóms

 

Brátt eru tvö ár frá því að Endurupptökudómur tók til starfa. Á þeim tíma hefur verið kveðinn upp umtalsverður fjöldi dóma. Leitast verður við að varpa ljósi á ýmis álitaefni er tengjast endurupptöku mála, þ.á m. í ljósi þeirra dóma sem fallið hafa.

 

 

 

Framsöguerindi

 

 • Sindri M. Stephensen dósent við lagadeild Háskólans í Reykjavík.
 • Víðir Smári Petersen dósent við lagadeild Háskóla Íslands.

 

   ___________________________________________________________________________________________________

 

II. Sjálfbærni og loftslagsbreytingar

 

Fyrri hluti málstofunnar fjallar um sjálfbærni og seinni hluti fjallar um loftslagsbreytingar.

 

Málstofustjóri

 

 • Helga Melkorka Óttarsdóttir lögmaður hjá LOGOS.

 

a) Sjálfbærni í flóðbylgju regluverksins

Sjálfbærni, grænþvottur og samfélagsábyrgð eru allt hugtök sem að lögfræðingar munu vinna meira með í framtíðinni. Sjálfbærni á ekki einungis við umhverfismál heldur koma þættir eins og efnahagur, mannréttindi og félagsleg réttindi ásamt stjórnarháttum einnig inn. Um þessar mundir er verið að vinna að innleiðingu ESB löggjafar um sjálfbærni. Hvaða þýðingu hefur regluverkið og hvernig geta lögfræðingar búið sig undir ný verkefni í stjórnun og starfsemi fyrirtækja?

Framsögumenn  

 • Bjarni Herrera lögfræðingur og framkvæmdastjóri rekstrar hjá CICERO Shades of Green, Osló.
 • Tómas N. Möller yfirlögfræðingur Lífeyrissjóðs verzlunarmanna og formaður stjórnar Festu - miðstöðvar um sjálfbærni.

Panill 

 • Eva Margrét Ævarsdóttir lögmaður hjá Lex.  
 • Hanna Björt Kristjánsdóttir lögfræðingur hjá Marel.

 

 

b) Loftslagsbreytingar fyrir dómstólum

 

Frá því seint á níunda áratugnum hafa hátt í 2000 dómsmál verið höfðuð í ólíkum lögsögum um heiminn þar sem loftslagsbreytingar hafi verið í forgrunni. Á málstofunni verður fjallað um nokkur mikilvæg dómsmál sem hafa varpað ljósi á skyldur ríkja og fyrirtækja gagnvart loftslagsbreytingum.

 

 

Framsögumenn  

 

 • dr. Snjólaug Árnadóttir lektor við lagadeild Háskólans í Reykjavík.  
 • Ingi Poulsen lögmaður og doktorsnemi við lagadeild Háskólans í Reykjavík. 

Panill 

 • Hrafnhildur Bragadóttir aðjúnkt og doktorsnemi við lagadeild Háskóla Íslands. 
 • Jóna Þórey Pétursdóttir lögfræðingur, ungmennafulltrúi hjá Sameinuðu þjóðunum.
 • dr. Kári Hólmar Ragnarsson lektor við lagadeild Háskóla Íslands.

 

 __________________________________________________________________________________________________

 

 

III. Opinber störf

 

Skipun - setning - ráðning - uppsagnir: Er þörf á breytingum?

 

Um 20% mála hjá umboðsmanni Alþingis eru starfsmannamál ríkisins. Í álitum umboðsmanns hefur hann gagnrýnt þær aðferðir sem notaðar hafa verið við ráðningar og að stjórnvöld firri sig ábyrgð við meðferð mála og feli einkaaðila í reynd ákvörðunarvald en aðkoma utanaðkomandi sérfræðings að ráðningum megi ekki leiða til þess að réttarstaða umsækjandans verði lakari en leiðir af lögum og reglum. 

 

Starfsumhverfi opinberra starfsmanna er að breytast. Sniðganga stjórnendur reglur um ráðningar þótt vilji löggjafans sé skýr? Eru reglurnar barn síns tíma og þjóna þær ekki lengur þörfum hins opinbera vinnumarkaðar?  Hvað með starfsmenn sveitarfélaga? Hvað með aðgang að gögnum við ráðningar; eiga umsækjendur í öllum tilvikum rétt á að fá aðgang að þeim? Hvað ef brotið er á einhverjum í ráðningarferli? Eru hæfisnefndir og aðferðarfræði að baki stigagjöf heppilegar aðferðir við skipun/ráðningu embættismanna? Er þörf á skýrari reglum um heimild til setningar í opinber störf eða flutning milli starfa? Hvað með uppsagnir opinberra starfsmanna; er þörf á endurskoðun starfsmannalaga í því skyni að einfalda uppsagnir ríkisstarfsmanna og heimila starfslokasamninga? 

 

 

 

Málstofustjóri

 

Kristbjörg Stephensen dómari við Landsrétt.

 

Framsöguerindi

 

 • Leifur Geir Hafsteinsson vinnusálfræðingur.
 • Skúli Magnússon umboðsmaður Alþingis.

 

Panill 

 

 • Auður Bjarnadóttir ráðgjafi hjá Vinnvinn.
 • Fanney Rós Þorsteinsdóttir ríkislögmaður.
 • Gunnar Björnsson sérfræðingur á skrifstofu stjórnunar og umbóta hjá fjármálaráðuneyti.
 • Stefán Eiríksson útvarpsstjóri.

 

 

 

  ___________________________________________________________________________________________________

 

Málstofur og rökstólar kl. 13.15 -16.00

 

  ___________________________________________________________________________________________________

 

 

IV. Réttarvörslukerfið á tímum samfélagsbreytinga

 

Útilokunarmenning, tjáningarfrelsi og friðhelgi einkalífs á tímum samfélagsmiðla

 

Á síðustu misserum hefur félagslegri útskúfun, svokallaðri  „cancel culture“  verið beitt af almenningi gagnvart einstaklingum sem hafa brotið gegn samfélagslegum gildum í kjölfar #MeToo byltingarinnar. Erlendis hefur útilokun einnig verið beitt gagnvart frægum einstaklingum sem hafa tjáð sig um málefni sem ekki hefur átt upp á pallborð almennings. En er útilokunarmenningin afleiðing þess að réttarvörslukerfið hefur brugðist? Er réttlætinu náð þegar einstaklingar eru útilokaðir um óákveðinn tíma? Hverjar eru hinar myrku hliðar útilokunarmenningarinnar og hvenær er réttlætinu fullnægt? Hvað segja dómar um tjáningarfrelsi þolenda, sem og þriðju aðila, og hvað um friðhelgi einkalífsins á tímum internetsins?

 

 

 

Málstofustjóri

 

 • Heiðrún Jónsdóttir lögmaður.

 

Framsögumenn

 

 • dr. Margrét Einarsdóttir prófessor við lagadeild Háskólans í Reykjavík.
 • dr. Róbert H. Haraldsson prófessor í heimspeki við sagnfræði- og heimspekideild Háskóla Íslands
 • Rúnar Helgi Vignisson prófessor í ritlist við íslensku- og menningardeild Háskóla Íslands.

 

Panill 

 

 • Hafsteinn Þór Hauksson dósent við lagadeild Háskóla Íslands.
 • Halldóra Þorsteinsdóttir héraðsdómari og lektor við lagadeild Háskólans í Reykjavík.

 

  ___________________________________________________________________________________________________

 

 

V. Útlendingaréttur

 

Rætt verður um réttarstöðu flóttamanna, umsækjenda um alþjóðlega vernd og innflytjenda og hvernig mætti bæta lög um útlendinga og hvernig lögin eru í stakk búin til að takast á við áskoranir framtíðarinnar á þessu sviði. Þarf að endurskoða reglur um alþjóðlega vernd, dvalarleyfi og atvinnuleyfi? Hvernig væri hægt að endurskoða lög og reglur um alþjóðlega vernd þannig að um þau ríkti víðari sátt? Þá verður fjallað um aðgerðir stjórnvalda í mansalsmálum og um fylgdarlaus börn. 

 

 

 

Málstofustjóri

 

 • Árni Helgason lögmaður hjá JÁS lögmönnum.

 

Framsögumenn

 

 • Claudia Wilson lögmaður hjá Claudia & Partners Legal Services. 
 • Guðríður Lára Þrastardóttir lögfræðingur, fv. teymisstjóri hjá Rauða krossinum í málefnum umsækjenda um alþjóðlega vernd.
 • Kristín Völundardóttir forstjóri útlendingastofnunar.
 • Svala Ólafsdóttir lögfræðingur, á m.a. sæti í GRETA, sérfræðingahópi Evrópuráðsins um aðgerðir gegn mansali.
 • Þorsteinn Gunnarsson formaður kærunefndar útlendingamála.

 

   ___________________________________________________________________________________________________

 

 

VI. Fjármálalögfræði 

 

Málstofan skiptist í tvo hluta; annars vegar verður fjallað um vendingar í regluverki fjártækniheimsins (60 mín) og hins vegar verða rökstólar um kauprétti og kaupauka starfsmanna fjármálafyrirtækja (70 mín)

 

Málstofustjóri

 

 • Lára Herborg Ólafsdóttir lögmaður hjá Lex.

a) Vendingar í regluverki fjártækniheimsins 

 

Framsöguerindi

 

 • Alexandra Andov prófessor við Kaupmannahafnarháskóla.

 

b) Kaupréttir og kaupaukar starfsmanna fjármálafyrirtækja – rökstólar 

Regluverk og þróun/áhætta 

 

 • Guðmundur Heiðar Frímannsson prófessor emeritus í heimspeki við Háskólann á Akureyri.
 • Jóhannes Karl Sveinsson lögmaður á Landslögum.
 • Óttar Pálsson lögmaður á LOGOS.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

Í lagadagsnefnd að þessu sinni eru: 
f.h. LMFÍ: Lára Herborg Ólafsdóttir og Heiðrún Jónsdóttir.
f.h. LÍ: Katrín Smári Ólafsdóttir og Hafsteinn Þór Hauksson.
f.h. DÍ: Arnaldur Hjartarson og Kristbjörg Stephensen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hunang vefstofa Merki Hunang vefstofu